Bladet eAvis Apk Download Latest Version for android

Bladet eAvis Apk Download Latest Version for android

Description of Bladet eAvis

Med applikasjonen Bladet eAvis kan du laste ned og kjøpe papiravisen i et format som er tilpasset din Android mobil eller nettbrett.

I appen kan du kjøpe enkeltutgaver eller 30 dagers abonnement eller logge inn som abonnent hos Bladet.

Ved kjøp av abonnement i Google Play forskuddsbetales og løper abonnementet til det sies opp (blir automatisk fornyet for en ny månedsperiode og beløpet trekkes automatisk fra din Google Play-konto). Ved oppsigelse utløper abonnementet etter perioden du har betalt for, men blir ikke fornyet.

Kjøpte utgaver vil kun være tilgjengelig på dine Android-enheter. Dersom du kjøper et digitalt abonnement via Bladet, får du også tilgang til PC/MAC versjonen.

Applikasjonen inneholder:

– Mulighet for nedlasting av dagens eAvis eller tidligere utgivelser.

– Eget arkiv med dine nedlastede aviser.

– Eget arkiv for tidligere utgaver av Malvik-Bladet.

– Mulighet for å bla gjennom sidene, zoome inn på bilder og artikler, liste opp alle artiklene kategorisert etter tema eller lese en enkelt artikkel i artikkelvisning.

– Mulighet for fritekstsøk.

– Oversiktlig seksjonsvisning og sidevisning.
With application magazine ePaper you can download and buy the paper edition in a format that is tailored to your Android mobile or tablet.

In the app you can buy single issues or 30 day subscription or login as a subscriber with blade.

When purchasing subscriptions in Google Play prepaid and runs subscription until terminated (automatically renewed for another month period and will be deducted automatically from your Google Play account). Upon termination subscription expires after the period you have paid for, but will not be renewed.

Purchased editions will only be available on your Android devices. If you buy a digital subscription through the magazine, you get access to the PC / MAC version.

The application includes:

– Ability to download today’s ePaper or earlier releases.

– Designated archive of your downloaded newspapers.

– Designated archive of previous editions of Malvik Bladet.

– Ability to browse through the pages, zoom in on photos and articles, list all the articles categorized by topic or read a single article in the article view.

– Possibility of free text.

– Clearly section view and side view.

App Information of Bladet eAvis

App Name Bladet eAvis
Package Name no.stjordalensblad.reader
Version 6.3.0
Rating
Size 10.3 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2020-08-20
Installs 1,000+

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *