Free Download SHMUDroid 5.1.0 apk download for android

Free Download SHMUDroid 5.1.0 apk download for android

Description of SHMUDroid

Slovenská predpoveď počasia pre váš Android telefón s údajmi zo SHMÚ (Slovenský hydrometeorologický ústav).

Táto aplikácia vám zjednoduší prístup k vašej obľúbenej predpovedi počasia. SHMUDroid na základe vašej aktuálnej polohy ponúkne predpoveď počasia pre miesto, kde sa práve v tejto chvíli nachádzate. Samozrejmosťou je aj manuálny výber lokality z viac ako 1000 miest na Slovensku.

Aplikácia vám ponúka:
– presnú predpoveď počasia až pre 1030 slovenských miest
– 2 dňovú predpoveď počasia podľa epsgramu ALADIN
– 3 dňovú predpoveď počasia podľa meteogramu ALADIN
– 8 dňovú predpoveď počasia podľa epsgramu ECMWF
– 10 dňovú predpoveď počasia podľa meteogramu ECMWF
– fulltextové vyhľadávanie v lokalitách
– označenie lokality ako obľúbenej pre rýchlejší prístup k predpovedi
– widgety (Aktuálne počasie, Aladin/ECMWF, radary)
– obľúbené lokality
– automatické zistenie polohy
– predpovedný model Aladin a ECMWF
– textové predpovede modelu Aladin
– radarové snímky s animáciami na mapovom podklade
– meteorologické výstrahy s notifikáciami pre vybrané obľúbené lokality

Dostupná je aj verzia bez reklám.
http://goo.gl/UszKom

Používateľ sťahuje elektronické obrázky zo servera www.shmu.sk priamo do svojho telefónu prostredníctvom aplikácie. Používateľ aplikácie využíva údaje iba pre vlastnú potrebu. Všetky informácie, texty a elektronické obrázky, ktoré obsahuje server www.shmu.sk sú duševným vlastníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Aplikácia SHMUDroid nie je nijakým spôsobom financovaná ani podporovaná zo strany SHMÚ.
Slovak weather forecast for your Android phone with data from SHMÚ (Slovak Hydrometeorological Institute).

This application will make it easier for you to access your favorite weather forecast. Based on your current location, SHMUDroid will offer a weather forecast for where you are right now. Of course, there is also a manual selection of locations from more than 1000 cities in Slovakia.

The application offers you:
– Accurate weather forecast for up to 1030 Slovak cities
– 2 day weather forecast according to the ALADIN epsgram
– 3 day weather forecast according to the meteogram ALADIN
– 8 day weather forecast according to the ECMWF epsgram
– 10 day weather forecast according to the ECMWF meteogram
– Full-text search of sites
– Mark a site as a favorite for faster access to the forecast
– widgets (Current weather, Aladin / ECMWF, radars)
– favorite locations
– automatic position detection
– predictive model of Aladin and ECMWF
– text predictions of the Aladin model
– radar images with animations on a map background
– Meteorological alerts with notifications for selected favorite locations

An ad-free version is also available.
http://goo.gl/UszKom

The user downloads electronic images from the server www.shmu.sk directly to his phone via the application. The user of the application uses the data only for his own use. All information, texts and electronic images contained in the server www.shmu.sk are the intellectual property of the Slovak Hydrometeorological Institute.

The SHMUDroid application is not funded or supported in any way by SHMÚ.
* pridané zásady ochrany osobných údajov

App Information of SHMUDroid

App Name SHMUDroid
Package Name com.koniosystems.android.shmudroid
Version 5.1.0
Rating ( 3212 )
Size 8.8 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2020-07-30
Installs 100,000+
Category Apps, Weather
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *