Download PAYBACK – nagrody i kupony 20.07.10601 apk download for android

Download PAYBACK – nagrody i kupony 20.07.10601 apk download for android

Description of PAYBACK – nagrody i kupony

Zbieraj punkty gdziekolwiek jesteś i wymieniaj je na zakupy, vouchery i nagrody! Punkty możesz zbierać na BP, w Kauflandzie, Multikinie, PSB Mrówce, na Allegro i u wielu innych partnerów. Dzięki aplikacji będziesz na bieżąco z kuponami i zbierzesz punkty jeszcze szybciej!

Jak korzystać z aplikacji?
• Karta pod jednym kliknięciem •
Nie masz przy sobie karty PAYBACK? Teraz wystarczy telefon, gdzie karta dostępna jest pod jednym kliknięciem!

• Wymieniaj punkty na zakupy •
W każdej chwili możesz obniżyć cenę zakupów lub paliwa punktami PAYBACK – wystarczy, że pokażesz swoją kartę lub aplikację PAYBACK i powiesz kasjerowi, jaką sumę punktów chcesz wymienić.

• Nagrody •
Wymieniaj punkty na nagrody. Twoją nagrodą może być również voucher na bilet do kina lub zakupy w Zalando!

• Aktywuj kupony •
Aktywuj kupony i zyskaj więcej punktów za zakupy u partnerów PAYBACK!

• Znajdź sklep •
Dzięki mapie znajdziesz wszystkie miejsca w Twojej okolicy, które akceptują kartę PAYBACK.

• Liczba punktów •
Punkty naliczają Ci się automatycznie przy każdych zakupach z kartą PAYBACK. A dzięki aplikacji możesz na bieżąco sprawdzać stan swojego konta.

• Lista zakupów•
Lista zakupów PAYBACK pomoże Ci zapamiętać wszystko, co masz do kupienia i załatwienia.

Co nowego (What’s new)

Poznaj aplikację PAYBACK w zupełnie nowej odsłonie! Odświeżyliśmy wygląd i dodaliśmy nowe funkcjonalności.
Earn points wherever you are and exchange them for purchases, vouchers and rewards! You can collect points at BP, in Kaufland, Multikino, PSB Mrówka, on Allegro and many other partners. Thanks to the application you will be up to date with coupons and collect points even faster!

How to use the application?
• Card in one click •
You don’t have your PAYBACK card with you? Now all you need is a phone, where the card is available in one click!

• Exchange points for shopping •
You can reduce the price of purchases or fuel at any time with PAYBACK points – all you have to do is show your card or PAYBACK application and tell the cashier what sum of points you want to exchange.

• Awards •
Exchange points for prizes. Your reward can also be a voucher for a movie ticket or shopping at Zalando!

• Activate coupons •
Activate coupons and get more points for purchases from PAYBACK partners!

• Find a store •
Thanks to the map you will find all places in your area that accept the PAYBACK card.

• Number of points •
You earn points automatically with every purchase with a PAYBACK card. And thanks to the application you can check your account status on an ongoing basis.

• Shopping list•
The PAYBACK shopping list will help you remember everything you have to buy and do.

What’s new

Discover the PAYBACK app in a completely new setting! We refreshed the look and added new functionalities.

App Information of PAYBACK – nagrody i kupony

App Name PAYBACK – nagrody i kupony
Package Name pl.payback
Version 20.07.10601
Rating ( 59608 )
Size 17.4 MB
Requirement Android 6.0+
Updated 2020-07-22
Installs 1,000,000+
Category Apps, Shopping
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *